Ga naar inhoud

Omni-HSC wil een veilige omni-sportvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met sport en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel nu dat….

Natuurlijk streeft de vereniging ernaar dat situaties in eerste instantie worden besproken met en opgepakt door de trainers. Lukt dit niet, of betreft het een casus waarbij de trainer juist de hoofdrolspeler is, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon. Zij fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. Dat is dan ook een van de redenen waarom binnen Omni-HSC een vertrouwenscontactpersonen is aangesteld.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Omni-HSC?

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wat belangrijk is om te vermelden is dat alle zaken die met de vertrouwenspersoon worden besproken anoniem blijven. Alleen wanneer de melder nadrukkelijk toestemming geeft wordt er wat met de informatie gedaan.

De vertrouwenspersoon van Omni-HSC is:

Situaties waarbij de vertrouwenscontactpersoon kan worden ingeschakeld:

 • Pesten en gepest worden;
 • Het gevoel hebben dat je er door jouw huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • De wijze waarop er met jouw kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer als het team onder de douche staat;
 • Iemand die jou beticht van ontoelaatbaar gedrag;
 • Het beschuldigd worden van eerdergenoemd gedrag;
 • Of jouw vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van Omni-HSC op de juiste plaats is.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

 • Luisteren naar jouw verhaal en helpen zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt niets gedaan wat jij niet weet;
 • Indien gewenst helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook;
 • Informatie geven over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en het terzijde staan van de melder/beschuldigde bij het indienen van een formele klacht;
 • De vertrouwenscontactpersoon is bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van de taken noodzakelijk is. De vertrouwenscontactpersonen zijn bevoegd om voor de uitoefening van de werkzaamheden advies in te winnen bij derden/deskundigen. De vertrouwenscontactpersoon is niet de persoon die voor een oplossing zorgt. Hij/ zij zal doorverwijzen naar de juiste instantie: Centrum Veilige Sport Nederland: 0900-2025590.

*Via het Centrum Veilige Sport Nederland van NOCNSF kun je je klacht ook kwijt. Je krijgt eerst een medewerker te spreken die je verhaal aanhoort en met je meedenkt. Wil je persoonlijke begeleiding dan kun je een eigen vertrouwenspersoon krijgen. Je kunt daarbij zelf aangeven of je liever met een man of vrouw praat. Het NOCNSF-*meldpunt seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de sport is telefonisch bereikbaar van 9:30- 17:30 uur. Je kunt ook anoniem melden of in gesprek gaan door hier melding te maken.