Ga naar inhoud

Zoals ook in het huishoudelijk reglement van Omni-HSC staat beschreven, kent onze vereniging leden van verdienste, ereleden -en erevoorzitters.

Lid van verdienste, erelid of erevoorzitter zijn zij, die vanwege bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur in een algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Het verschil tussen erelid of -voorzitter en lid van verdienste is dat ereleden en -voorzitters geen geldelijke verplichtingen meer hebben.

Ereleden

  • Co Versteeg (volleybal)
  • Jenny Kevelam (volleybal)

Leden van Verdienste

  • Joan Hoeven (tennis)
  • Henk Leeuwis (tennis)
  • Jolien Timmer (tennis)
  • Ab de Haan (volleybal)
  • Jan Kevelam (volleybal)
  • Gerhard Nieuwenhuizen (volleybal)
  • Bert Vrieling (volleybal)