Ga naar inhoud

Contributie van seizoen 2022-2023

Dit overzicht zal worden geactualiseerd na vaststelling door de Algemene Leden Vergadering dd. 31 januari 2023.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met onze ledenadministratie via: [email protected].

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Klik dan op deze link voor informatie over de opzegmogelijkheden.

Jeugdsportfonds Dit fonds ondersteunt gezinnen die door omstandigheden de contributie voor een kind dat graag wil sporten of bewegen niet kan opbrengen. De gemeente Harderwijk is ook deelnemer van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Klik op onderstaande link voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl