Ga naar inhoud

In juni 2022 is omni-vereniging Hierdense Sport Club, in het kort Omni-HSC, opgericht. De omni-vereniging is ontstaan uit drie reeds bestaande verenigingen, te weten Volleybalvereniging HSC, Tennisvereniging De Rumels en Gym- & Turnvereniging HSC en de drie activiteiten Tafeltennis, Zaalvoetbal en Darten. Deze zes sportafdelingen vormen nu samen Omni-HSC. In totaal zijn nu zo’n 400 sporters lid van onze vereniging en het aantal aanmeldingen neemt toe!

Waarom is Omni-HSC opgezet?

Al een aantal jaar hebben de diverse verenigingen te maken met teruglopende aantallen vrijwilligers, variërende leden aantallen en uitdagingen om de ‘eindjes aan elkaar te knopen’. Daarmee komt het sportaanbod binnen de gemeente Hierden op de ‘tocht’ te staan. Om ervoor te zorgen dat het sportaanbod ook in de komende jaren gewaarborgd kan worden is besloten de krachten tussen de verschillende verenigingen te bundelen door een omni-verenging op te zetten.

Wat willen we bereiken?

Het realiseren van een vitale sportvereniging die naast diverse sportactiviteiten, gezelligheid biedt en een ontmoetingsplek is waar een sterk ‘wij- gevoel’ heerst. Maar ook een vereniging die een vernieuwend sportaanbod levert, een aanjager is van sport en bewegen en betrokken leden, vrijwilligers en kader heeft. Samenwerking zoekt op het gebied van sponsoring, inkoop, horeca en ons sportpark efficiënt gebruikt. Ook willen wij invulling geven aan de Open Club gedachte. Oftewel onze club openstellen voor anderen en daarmee inhoud gaan geven aan een bredere maatschappelijke functie.

Organisatie Omni-HSC

De omni-vereniging kent een algemeen bestuur bestaande uit:

  • Het hoofdbestuur;
  • Omni-commissies (voorzitters);
  • Afdelingscoördinatoren van zes sportafdelingen.

Daarnaast is er een vrijwilligerscoördinator en vertrouwenscontactpersoon.

Voor het organigram van omni-HSC klik hier.

Commissies

Er zijn nieuwe commissies ingesteld om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen te bevorderen en om de afdeling overstijgende activiteiten en taken te regelen en organiseren. Er zijn in totaal 4 omni-commissies:

  • Commissie Omni-activiteiten & Vrijwilligers, lees meer
  • Commissie Communicatie & PR, lees meer
  • Commissie Sponsoring & Ledenadministratie, lees meer
  • Commissie Parkbeheer, lees meer

Voor alle commissies zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste leden die ons hierbij willen helpen. Gezamenlijk bepalen we vervolgens welke activiteiten en taken er opgepakt gaan worden.

Ben je geïnteresseerd om ons te komen helpen, stuur dan even een berichtje naar: [email protected]

Nogmaals welkom bij Omni-HSC!

Namens het hoofdbestuur, met hartelijke groet, Harry Pijl (voorzitter), Theo Zuijdwijk (secretaris) en Jacco Verboom (penningmeester)