Ga naar inhoud

Het algemeen bestuur van Omni-HSC bestaat uit het hoofdbestuur, de voorzitters van de omni-commissies en de afdelingscoördinatoren (zie ook het organigram).

Hoofdbestuur:

Omni-commissies (overkoepelende activiteiten):

 • Ledenadministratie & Sponsoring – Jacco Verboom, Harry Pijl
 • Omni-activiteiten & vrijwilligers – Martine Timmer, Chaya Askamp (2-3 vacatures!)
 • Communicatie & PR – Monique Zuijdwijk, Daniëlle Petersen, Gija Pijl, Johan de Zwaan
 • Parkbeheer – Theo Zuijdwijk

Afdelingscoördinatoren (sportspecifieke activiteiten):

Wil je ook een actieve rol spelen in de organisatie van Omni-HSC of heb je een vraag voor een van de aanspreekpunten, dan kun je een e-mail sturen naar: [email protected].

Wat houden de omni-commissies in?

Commissie Omni-Activiteiten & Vrijwilligers

Omni-activiteiten

Als omni-vereniging streven we ernaar om geen aparte eilandjes te hebben maar één vereniging te worden. Het doel is om drie keer per jaar een echte omni-activiteit te organiseren. Dit kan een feestje of evenement zijn, of iets sportiefs. Alle ideeën zijn natuurlijk welkom. Voor deze commissie geldt dat er drie keer per jaar iets georganiseerd moet worden. De ene activiteit neemt waarschijnlijk meer tijd in beslag dan de andere net als de bijkomende zaken die geregeld moeten worden. Wel is het mogelijk om per activiteit een aantal taken uit te besteden aan ‘eenmalige’ vrijwilligers die wel losse taken op zich willen nemen, maar geen vaste taak. Deze vrijwilligers staan geregistreerd bij de vrijwilligerscommissie.

Openstaande vacatures! Voor deze commissie staan de vacatures voor leden commissie (1-2 personen) en vrijwilliger coördinator nog open. Ben je goed in het organiseren van een evenement of feestje en lijkt je dit leuk om te organiseren voor de hele vereniging? Aarzel dan niet en neem contact op met een van de algemeen bestuursleden of stuur een e-mail naar: [email protected].

Vrijwilligers

Het doel van de vrijwilligerscommissie is het waarborgen van de continuïteit van een evenwichtig vrijwilligersbestand. De vrijwilligerscommissie bestaat uit 1 of meerdere vrijwilligers coördinatoren die de taak hebben om het vrijwilligersbeleid van de vereniging (de 5 B’s) uit te voeren en te waarborgen. Dit beleid is terug te vinden op de site onder het kopje vrijwilligersbeleid. Hierin wordt uitgebreid beschreven waar de 5 B’s voor staan. Het is belangrijk dat er een á twee keer per jaar (of vaker wanneer dit nodig is) een korte briefing plaatsvindt naar het algemeen bestuur, zodat zij ook op de hoogte zijn van alle dingen die binnen de vrijwilligerscommissie spelen. Verder bestaat het takenpakket van de vrijwilligerscommissie uit:

 • Overzicht (bestand) van alle vrijwilligers binnen de vereniging.
 • Overzicht hebben wat deze vrijwilligers doen.
 • Lijst van mensen die wel iets willen doen, maar geen vaste taak hebben. Denk aan omni activiteit, dus dan is het sport overstijgend.
 • Als vrijwilligerscoördinator 1 à 2 keer per jaar polsen bij vrijwilligers om te kijken of zij nog wat nodig hebben en of de taken bevallen.
 • Omni-activiteit organiseren met alle vrijwilligers, die een bijdrage hebben geleverd en actief zijn geweest. Dit in samenwerking met de activiteitencommissie.
 • Overzicht wanneer er jubileums te vieren zijn.

De grootste taak voor deze commissie is in eerste instantie om alle vrijwilligers in kaart te brengen met de taken die zij hebben. Daarnaast is het zaak om te kijken welke vacatures er nog open staan en hoe deze zo snel mogelijk ingevuld kunnen worden. Daarna is het zaak om het vrijwilligersbeleid uit te voeren en de wisselingen binnen de vrijwilligers bij te houden en te registreren.

Openstaande vacatures! Voor deze commissie staan voor leden posities en vrijwilliger coördinator nog vacatures open. Dus mocht je het leuk lijken om een belangrijke rol te vervullen binnen de vereniging of lijkt het je leuk om een kleinere taak van deze commissie op je te nemen? Neem dan contact op met een van de algemene bestuursleden of stuur een e-mail naar: [email protected].

Commissie Ledenadministratie en Sponsoring

Deze commissie houdt zich vooral bezig met:

 • Voert de ledenadministratie (inschrijvingen/wijzigingen) en houdt deze up-to-date;
 • Licht nieuwe leden voor (mondeling en schriftelijk), bijvoorbeeld door het uitreiken van een informatiepakket. Wint informatie in over wensen en behoeftes van het nieuwe lid én geeft informatie.
 • Verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring, fondsen, subsidies en dergelijke;
 • Coördineert en evalueert het algemeen sponsorbeleid;
 • Bewaakt het budget;
 • Legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors;
 • Is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de overeenkomsten met de sponsors en ziet toe op de naleving ervan;
 • Behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging;
 • Behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor;
 • Stelt een jaarplan op betreffende de werving van financiële middelen en draagt zorg voor de uitvoering.

Commissie Communicatie & PR

Deze commissie voert de volgende taken uit:

 • Stelt het in- en extern Communicatie- en PR-beleid op;
 • Stelt een jaarplan op betreffende PR en communicatie en draagt zorg voor de uitvoering;
 • Coördineert en evalueert het algeheel Communicatie- en PR-beleid;
 • Bewaakt het budget;
 • Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen;
 • Promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten;
 • Stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal van de vereniging op en houdt het up-to-date;
 • Is verantwoordelijk voor cluborganen zoals bijv. nieuwsbrief, website, informatie per mail e.d.;
 • Legt en onderhoudt contact met de leden en externe belanghebbenden (plaatselijke en regionale media);
 • Maakt afspraken met externe belanghebbenden en ziet toe op de naleving ervan;
 • Stimuleert de overige commissies om (meer) aan PR te doen en assisteert hierbij.

Commissie Parkbeheer

Deze commissie voert de volgende taken uit:

 • Doet verslag van exploitatie vergaderingen van de Stichting Sporthal Hierden naar het bestuur en geeft de notulen door aan de secretaris;
 • Ziet toe op naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot accommodatiezaken, schoonmaak en onderhoud van de sporthal en -velden en gebruik van de parkeerplaats;
 • Geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de Stichting Sporthal Hierden.