Ga naar inhoud

Welkom bij Omni-HSC, u bevindt zich op de pagina waar u zich als lid kunt aanmelden of uw lidmaatschap kunt wijzigen.

Er zijn een paar zaken waar wij u extra aandacht voor vragen:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het tweede of vierde kwartaal, te weten tot 30 juni of 31 december, en wordt daarna steeds stilzwijgend met een half jaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan dus twee keer per jaar, namelijk per 30 juni en per 31 december. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk, via e-mail wordt ook als schriftelijk gezien. De opzegging moet 1 maand voor het verstrijken van het lidmaatschap bij de ledenadministratie ingediend zijn. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is men verplicht de contributie tot einde tweede kwartaal (30 juni) of einde vierde kwartaal (31 december) te betalen.
  • Jong geleerd is oud gedaan, dat geldt ook voor actief sporten. Kunt u de contributie niet betalen? De gemeente Harderwijk ondersteunt ouders of verzorgers van kinderen die door een laag inkomen bepaalde voorzieningen voor hun kinderen niet kunnen betalen. Voor meer informatie ga naar https://jeugdfondssportencultuur.nl/